1. Franz Conrad von Hötzendorf

  Conrad von Hötzendorf, Franz, 1852–1925, greve, österrikisk-ungersk militär, fältmarskalk 1918.
 2. budgetprocess

  budgetprocess, den process som omfattar upprättande av, beslut om, verkställande av och efterkontroll av en budget.
 3. André Glucksmann

  Glucksmann, André, 1937–2015, fransk filosof och författare.
 4. Drusus

  Drusus (Marcus Livius Drusus), född cirka 124, död 91 f.Kr., romersk statsman; jämför släktartikel Drusus.

 5. hovrätt

  hovrätt, domstol som i andra instans överprövar avgöranden som överklagats från tingsrätt.
 6. opinion

  opinion är de åsikter, attityder och värderingar som en person eller en grupp har i olika frågor.
 7. Lissabonfördraget

  Lissabonfördraget, avtal om ändring av Unionsfördraget (Maastrichtfördraget, 1993) och fördraget om Europeiska Gemenskapen ( Romfördraget, 1958), undertecknat 13 december 2007 av stats- och regeringschefer från Europeiska unionens 27 medlemsländer.
 8. får

  får, Ovis, släkte slidhornsdjur med fem arter i bergsområden på norra halvklotet, bland annat argalifår, mufflonfår och tjockhornsfår.
 9. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.

 10. London to Brighton Veteran Car Run

  London to Brighton Veteran Car Run  The London–Brighton Commemoration Run, världens äldsta motortävling, grundad 1896 av den brittiske motorpionjären Harry J. Lawson (1852–1925).