1. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 2. kristologi

  kristologi, läran om Jesus i hans egenart som Kristus.
 3. gå igenom

  gå ige´nom verb gick gått, pres. går ORDLED: går i--gen-om SUBST.: genomgående; genomgång
  Svensk ordbok
 4. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 5. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 6. kristendom

  kristendom är den religion som utgår från Jesus av Nasaret och som har Bibeln som helig skrift.
 7. Filip II

  Filip II (grekiska Phílippos), 382–336 f.Kr., kung av Makedonien, son till Amyntas  III, far till Alexander den store.
 8. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.

 9. bilism

  bilism, bilens transportroll i samhället, särskilt när den betraktas i samband med förflyttningsmöjligheter, lokalisering, ekonomi, miljö, säkerhet m.m.
 10. Öresundsvarvet AB

  Öresundsvarvet AB, skeppsvarv i Landskrona. Det första Öresundsvarvet anlades under första världskriget, då tonnagebehovet på grund av fartygsförluster i kriget blev mycket stort.