1. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 2. kristologi

  kristologi, läran om Jesus i hans egenart som Kristus.
 3. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 6. Filip II

  Filip II (grekiska Phílippos), 382–336 f.Kr., kung av Makedonien, son till Amyntas  III, far till Alexander den store.
 7. Hermann Hesse

  Hesse, Hermann, född 2 juli 1877, död 9 augusti 1962, tysk författare, bosatt i Schweiz från 1912, schweizisk medborgare 1923, Nobelpristagare i litteratur 1946.
 8. Berlinfrågan

  Berlinfrågan, motsättningarna under kalla krigets tid om Berlin mellan västmakterna och östblocket.
 9. Abessinienkrisen

  Abessinienkrisen, kris 1935–36 orsakad av Italiens önskan att skaffa sig kontroll över Etiopien (Abessinien), den enda vid denna tidpunkt i egentlig mening självständiga staten i Afrika.
 10. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.