1. gå in

  gå in´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 2. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 3. in

  1in´ adv.
  Svensk ordbok
 4. drive-in-

  drive-in-, som kan utnyttjas av bilister utan att de behöver gå ur bilen: drive-in-bio, drive-in-restaurang etc.
 5. drive-in-

  drive-in- [drajvin`-] förled
  Svensk ordbok
 6. hole-in-one

  hole-in-one [håol in wan´] subst., plur. ~, neutr. ORDLED: hole-in-one
  Svensk ordbok
 7. Blåskägg

  Blåskägg är en figur i en saga av den franska författaren Charles Perrault.
 8. törna in

  törna in´ verb törnade törnat ORDLED: törn-ar SUBST.: intörnande, intörning
  Svensk ordbok
 9. Monte Cassino

  Monte Cassino, Montecassino, benediktinernas moderkloster, beläget på ett berg invid Cassino i Mellanitalien.
 10. genomgångsfälla

  genomgångsfälla, fälla som är så konstruerad att det djur som avses fångas kan gå in i den från två håll.