1. Darssertröskeln

  Darssertröskeln, den djupaste förbindelsen mellan Bälthavet och Egentliga Östersjön.
 2. Åland

  Åland, finska Ahvenanmaa, självstyrande ögrupp samt landskap i Östersjön, Finland.

 3. Introitus

  Introitus, den efter kyrkoåret växlande ingångssången i mässan enligt romersk liturgi, ursprungligen bestående av psaltarverser (senare endast en) med av kören upprepad antifon.
 4. alarmeringssystem

  alarmeringssystem, system som består av organ för informationsinhämtning (t.ex. radarstationer), alarmeringsledning och larmanordningar.
 5. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

  Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, intresseorganisation som verkar för att öka livskvaliteten och ta till vara de hjärt- och lungsjukas intressen i samhället.
 6. artskydd

  artskydd är olika sätt att skydda vilda djurarter och växtarter så att de inte blir utrotade.
 7. Nicosia

  Nicosia, eller Leukosia, är huvudstad i Cypern och har 217 600 invånare.
 8. harem

  harem är i en del muslimska samhällen den del av huset där kvinnorna håller till och där främmande män inte får gå in.
 9. Tom Tits experiment

  Tom Tits experiment är ett så kallat vetenskapscentrum.
 10. rökdykare

  rökdykare är en person som kan gå in i och vistas i rökfyllda rum.