1. J D Salinger

  Salinger, Jerome David, 1919–2010, amerikansk författare.
 2. dvala

  dvala är en mycket djup sömn.
 3. Mariko Mori

  Mori, Mariko, född 1967, japansk konstnär.
 4. JAXA

  JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, det japanska nationella organet för rymdfart, bildat 2003 genom sammanslagning av tre enskilda oberoende organ.

 5. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 6. virtuell verklighet

  virtuell verklighet är en skenbar ”värld” som skapas av datorer och som människor kan ”gå in i” med hjälp av avancerad teknisk utrustning.

 7. Walter Kappacher

  Kappacher, Walter, född 1938, österrikisk författare.
 8. Aristoteles

  Aristoteles var en grekisk filosof som verkade i Athen på 300-talet före Kristus.
 9. baseboll

  baseboll, amerikanskt slagbollspel, besläktat med bl.a. brännboll, softboll och det finska spelet boboll.
 10. Anna-Leena Härkönen

  Härkönen, Anna-Leena, född 1965, finsk författare och skådespelare.