1. Kongelige Porcelainsfabrik

  Kongelige Porcelainsfabrik, egentligen Den kongelige Porcelainsfabrik, Kongelige, Köpenhamn, keramisk fabrik grundad 1775.
 2. Church of South India

  Church of South India, CSI, kyrka bildad 1947 genom att de anglikanska, kongregationalistiska, presbyterianska och metodistiska kyrkorna i Sydindien, huvudsakligen i delstaten Tamil Nadu, gick samman.
 3. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).
 4. Malin Stehn

  Stehn, Malin, född 1969, författare.
 5. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 6. Nordbanken

  Nordbanken, Stockholm, statsägd bank till 1995 då en del av aktierna såldes till allmänheten.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. konservering

  konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.

 9. Bohusbanan

  Bohusbanan, järnvägslinjen Göteborg–Strömstad över Uddevalla och Munkedal.
 10. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.