1. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 2. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 3. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 4. obehörig befattning med hemlig uppgift

  obehörig befattning med hemlig uppgift, brott mot rikets säkerhet som innebär att man, utan uppsåt att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer hemlig uppgift, vilkens uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller för rikets säkerhet.
 5. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 6. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 7. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 8. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 9. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 10. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.