1. groddjur

    groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

  2. buddha

    buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
  3. frihet

    frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
  4. utvecklingslära

    utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
  5. genetiskt modifierad organism

    genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
  6. Friedrich Nietzsche

    Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
  7. Pinneberg

    Pinneberg , med förnamnet Johannes, huvudperson i Hans Falladas roman Kleiner Mann – was nun? (1932; ”Hur skall det gå med Pinnebergs?”).
  8. medvetandefilosofi

    medvetandefilosofi, det filosofiska delområde inom vilket människans medvetande studeras.
  9. Baal

    Baal, en västsemitisk, främst kanaaneisk, gudomlighet, regnets och fruktbarhetens gud, ibland identifierad med åskguden Hadad.
  10. Medelpad

    Medelpad, landskap i Norrland.