1. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 2. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 3. Baal

  Baal, en västsemitisk, främst kanaaneisk, gudomlighet, regnets och fruktbarhetens gud, ibland identifierad med åskguden Hadad.
 4. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.

 5. Oscar Levertin

  Levertin, Oscar, född 17 juli 1862, död 22 september 1906, författare, litteraturhistoriker och kritiker.
 6. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 7. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 8. politik

  politik kallas ibland för statskonst, det vill säga hur man styr ett land.
 9. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 10. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.