1. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.

 2. Medien

  Medien (fornpersiska Māda), historiskt namn på nordvästra Iran, omfattande de nuvarande provinserna Västazarbaijan och Östazarbaijan, Zanjan, Kurdistan, Hamadan och Bakhtaran.
 3. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 4. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 5. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 6. exergi

  exergi, den mängd mekaniskt arbete som maximalt (dvs. i en ideal process) kan utvinnas ur ett system då det får gå till termodynamisk jämvikt (internt eller med en viss konstant omgivning).
 7. Oscar Levertin

  Levertin, Oscar, född 17 juli 1862, död 22 september 1906, författare, litteraturhistoriker och kritiker.
 8. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 9. Greta Thunberg

  Thunberg, Greta, född 2003, klimataktivist; dotter till Malena Ernman och sondotter till Olof Thunberg

 10. PKK

  PKK, förkortning för kurdiska Partia Karkaren Kurdistan, Kurdistans arbetarparti, grundat 1978 i Turkiet som ett marxist-leninistiskt parti av bland andra Abdullah Öcalan.