1. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 2. smärtfri förlossning

  smärtfri förlossning, förlossning vid vilken den smärta som förlossningsvärkarna framkallar eliminerats eller lindrats.
 3. konversionssyndrom

  konversionssyndrom, psykisk störning som enligt psykodynamisk teori uppkommer genom att ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom vid olika neurologiska sjukdomar.

 4. medlidande

  medlidande, känsla av deltagande i någon annans bekymmer, vånda, fysiska eller själsliga smärtor.

 5. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.
 6. polyneuropati

  polyneuropati, polyneurit, benämning på en sjukdom i perifera nerver, som symmetriskt drabbar extremiteterna.
 7. arm

  arm, del av övre extremiteten.
 8. lidandets problem

  lidandets problem. Lidandet blir ett tankemässigt problem framför allt där det finns en tro på en gudomlig skapelse och en allsmäktig, kärleksfull styrelse av världen.
 9. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 10. sorg

  sorg, reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående.