1. uppstad

  uppstad, stad som enligt det handelssystem som infördes under Gustav II Adolfs tidiga regeringsår endast hade rätt att bedriva handel och sjöfart inom landet.
 2. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 3. Döda fallet

  Döda fallet, torrlagt vattenfall i Jämtland. Det uppkom 1796 när Magnus Huss, ”Vildhussen”, lät en liten bäck börja gräva en kanal genom de isälvsavlagringar som sedan istidens slut dämt upp Ragundasjön i Indalsälven och hindrat älven från att rinna i sin ursprungliga fåra från tiden före den senaste istiden.
 4. upprätt gång

  upprätt gång kännetecknar människan, vars kropp mer än något annat placentadäggdjurs är anpassad till tvåbent gång.
 5. Uppsala

  Uppsala, centralort (stad) i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 149 245 invånare (2016).

 6. Jean Piaget

  Piaget, Jean, född 9 augusti 1896, död 16 september 1980, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog.
 7. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 8. Greta Thunberg

  Thunberg, Greta, född 2003, klimataktivist; dotter till Malena Ernman och sondotter till Olof Thunberg

 9. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.
 10. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.