1. föra

  fö`ra verb förde fört, pres. för ORDLED: för-de SUBST.: förande
  Svensk ordbok
 2. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok
 3. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 4. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok
 5. vara

  4va`ra verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it
  Svensk ordbok