1. oktoberkriget

  oktoberkriget, yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, det arabisk–israeliska kriget 1973.

 2. uppåtgående

  2upp`åtgående subst. ~t ORDLED: upp-åt--gå-end-et
  Svensk ordbok
 3. uppåtgående

  1upp`åtgående adj., ingen böjning ORDLED: upp-åt--gå-ende
  Svensk ordbok
 4. dromedar

  dromedar, enpucklig kamel, Camelus dromedarius, domesticerad art i hovdjursfamiljen kameldjur.
 5. Crohns sjukdom

  Crohns sjukdom, regional enterit, en kronisk inflammation som kan drabba olika delar av mag–tarmkanalen och som förlöper i skov.
 6. islamisk stat

  islamisk stat, benämning inom den muslimska världen på en stat vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat.
 7. uppefter

  uppefter [-ef´- el. -ef`-] prep. ORDLED: upp--efter
  Svensk ordbok
 8. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 9. uppgå

  upp`gå verb uppgick ~tt, pres. ~r ORDLED: upp--går SUBST.: uppgående (till 2)
  Svensk ordbok
 10. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.