1. trompe-l’œil

  trompe-l’œil, illusionistisk bild eller del av en bild som betraktaren vid första anblicken upplever som verkliga föremål etc.
 2. uppför

  2upp´för adv. ORDLED: upp--för
  Svensk ordbok
 3. Jonas Gardell

  Gardell, Jonas, född 2 november 1963, författare och scenartist, son till Bertil Gardell.
 4. upptäcktsfärd

  upp`täcktsfärd subst. ~en ~er ORDLED: upp-täckts--färd-en
  Svensk ordbok
 5. Amazonfloden

  Amazonfloden i Sydamerika är världens längsta och vattenrikaste flod.
 6. uppslag

  upp`slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--slag-et
  Svensk ordbok
 7. uppge

  upp`ge äv. upp`giva verb uppgav, uppgett el. uppgivit, uppgiven uppgivna, pres. uppger äv. uppgiver ORDLED: upp--giv-it SUBST.: uppgivande, uppgivning (till 1 och 2); uppgivelse (till 3)
  Svensk ordbok
 8. uppsåt

  upp`såt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--såt-et
  Svensk ordbok
 9. uppmjuka

  upp`mjuka verb ~de ~t ORDLED: upp--mjuk-ar SUBST.: uppmjukande, uppmjukning
  Svensk ordbok
 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.