1. brexit

  brexit är ett namn på Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (EU). 

 2. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 3. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 4. dricksvatten

  dricksvatten, vatten avsett att förtäras av människor eller att användas vid hantering av livsmedel.
 5. Völuspá

  Völuspá betyder ’Völvans spådom’ och är den första och en av de mest berömda dikterna i den poetiska Eddan.
 6. vetenskap

  vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.
 7. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 8. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 9. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 10. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.