1. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.
 2. PKK

  PKK, förkortning för kurdiska Partia Karkaren Kurdistan, Kurdistans arbetarparti, grundat 1978 i Turkiet som ett marxist-leninistiskt parti av bland andra Abdullah Öcalan.
 3. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 4. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 5. dvala

  dvala, tillstånd av inaktivitet med nedsatta livsfunktioner.
 6. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 7. Ortolanis tecken

  Ortolanis tecken (efter den italienske barnläkaren Marius Ortolani, 1904–87), undersökningsfynd vid medfödd höftledsluxation (urledvridning).
 8. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.

 9. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 10. Evert Taube

  Taube, Evert, född 12 mars 1890, död 31 januari 1976, författare, vissångare, konstnär; jämför släktartikel Taube.