1. Drina

  Drina, flod på gränsen mellan Bosnien och Hercegovina och Kroatien samt Bosnien och Hercegovina och Serbien, längd 460 km.
 2. perfluoroktansyra

  perfluoroktansyra, PFOA, CF 3(CF 2) 6COOH, svårnedbrytbar organisk syra där alla kol–vätebindningarna bytts ut mot kol–fluorbindningar.
 3. Frida Hansdotter

  Hansdotter, Frida, född 1985, utförsåkare på skidor.

 4. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 5. ukrainska

  ukrainska, östslaviskt språk.
 6. Rabindranath Tagore

  Tagore, Rabindranath, 1861–1941, indisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1913, son till Debendranath Tagore.
 7. Maria

  Maria var enligt Bibeln Jesus mor.
 8. Death

  Death, amerikansk hårdrockgrupp, bildad 1984 av Charles ”Chuck” Schuldiner ( 1967–2001).
 9. IPCC

  IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete om klimatfrågor mellan FN-organen UNEP och WMO, etablerat 1988 på initiativ från FN:s generalförsamling.
 10. Ralph Nader

  Nader, Ralph, född 1934, amerikansk konsumenttalesman, advokat.