1. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

 2. mandragora

  mandra´gora subst. ~n mandragoror ORDLED: mandragor-an
  Svensk ordbok
 3. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 4. kategorisera

  kategorise´ra verb ~de ~t ORDLED: kate-gor-is-er-ar SUBST.: kategoriserande, kategorisering
  Svensk ordbok
 5. kategorisk

  katego´risk adj. ~t ORDLED: kate-gor-isk
  Svensk ordbok
 6. gorilla

  gorill`a subst. ~n gorillor ORDLED: gor-ill-an
  Svensk ordbok
 7. kategori

  kategori´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: kate-gor-in
  Svensk ordbok