1. Gore-Tex

  Gore-Tex ® är ett varumärke för ett speciellt tunt material som är vattentätt.
 2. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 3. Maria

  Maria var enligt Bibeln Jesus mor.
 4. Polen

  Polen är ett land i norra Europa med kust mot Östersjön.

 5. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.