1. gödselstack

  gödselstack [jös`- el. jöt`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: göd-sel--stack-en
  Svensk ordbok
 2. gröngödsling

  grö`ngödsling subst. ~en ORDLED: grön--göd-sling-en
  Svensk ordbok
 3. gödselvatten

  gödselvatten [jös`- el. jöt`s-] subst. gödselvattnet ORDLED: göd-sel--vatt-net
  Svensk ordbok
 4. göddjur

  gö`ddjur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: göd--djur-et
  Svensk ordbok
 5. gröngödsla

  grö`ngödsla verb ~de ~t ORDLED: grön--göd-slar SUBST.: gröngödslande, gröngödsling
  Svensk ordbok
 6. gödselspridare

  gödselspridare [jös`- el. jöt`s-] subst. ~n äv. gödselspridarn, plur. ~, best. plur. gödselspridarna ORDLED: göd-sel--sprid-ar-en
  Svensk ordbok
 7. lyxlirare

  lyx`lirare subst. ~n äv. lyxlirarn, plur. ~, best. plur. lyxlirarna ORDLED: lyx--lir-ar-en
  Svensk ordbok
 8. gödsel

  gödsel [jös´- el. jöt´s-] subst. ~n ORDLED: göd-seln
  Svensk ordbok
 9. övergöda

  ö`vergöda verb övergödde övergött, pres. övergöder ORDLED: över--göd-er SUBST.: övergödande, övergödning
  Svensk ordbok
 10. naturgödsel

  natu`rgödsel subst. ~n ORDLED: nat-ur--göd-seln
  Svensk ordbok