1. civil olydnad

  civil olydnad är en metod för att uppnå politiska mål genom att man bryter mot lagar och regler som man tycker är orättvisa eller förtryckande.

 2. Bauhaus

  Bauhaus, egentligen Staatliches Bauhaus in Weimar, pedagogiskt och designhistoriskt viktig konst- och hantverksskola, grundad av Walter Gropius 1919 efter en sammanslagning av den konsthantverksskola som Henry van de Velde lett sedan 1902 och konstakademin i Weimar.
 3. interleukiner

  interleukiner, samlingsterm för en grupp proteiner som produceras vid immunisering eller infektion och som har till huvudfunktion att påverka immunsystemet i oftast förstärkande riktning.
 4. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 5. målfarlig

  må`lfarlig adj. ~t ORDLED: mål--far-lig
  Svensk ordbok
 6. måltjuv

  må`ltjuv subst. ~en ~ar ORDLED: mål--tjuv-en
  Svensk ordbok
 7. målgörare

  må`lgörare subst. ~n äv. målgörarn, plur. ~, best. plur. målgörarna ORDLED: mål--gör-ar-en
  Svensk ordbok
 8. målskytt

  må`lskytt subst. ~en ~ar ORDLED: mål--skytt-en
  Svensk ordbok
 9. målspottare

  må`lspottare subst. ~n äv. målspottarn, plur. ~, best. plur. målspottarna ORDLED: mål--spott-ar-en
  Svensk ordbok
 10. målvakt

  må`lvakt subst. ~en ~er ORDLED: mål--vakt-en
  Svensk ordbok