1. målspottare

  må`lspottare subst. ~n äv. målspottarn, plur. ~, best. plur. målspottarna ORDLED: mål--spott-ar-en
  Svensk ordbok
 2. målvakt

  må`lvakt subst. ~en ~er ORDLED: mål--vakt-en
  Svensk ordbok
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. dispositiv

  dispositiv, term inom juridiken med flera betydelser, bl.a. att en rättsregel kan sättas ur kraft genom avtal.
 5. stjärnbild

  stjärnbild kallar man en grupp stjärnor som bildar ett mönster på himlen.
 6. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 7. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 8. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 9. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.

 10. hushållsekonomi

  hushållsekonomi, studiet av hur hushåll använder sina resurser, dvs. pengar, tid, arbete och kunskaper.