1. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 2. jäv

  jäv, inom processrätten benämning dels på anmärkning som riktas mot riktigheten av ett krav, dels på de diskvalifikationsgrunder som gör att en domare är obehörig att döma i ett visst mål.
 3. Camillo di Cavour

  Cavour, Camillo Benso di, född 10 augusti 1810, död 6 juni 1861, greve, italiensk statsman.
 4. laservapen

  laservapen kallas vapen som använder laserstrålning för att störa, skada eller förstöra ett mål.
 5. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 6. teleologi

  teleologi betyder ungefär ’läran om mål och ändamål’.
 7. omvärldsanalys

  omvärldsanalys, sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna förändras (se även omvärldsbevakning).
 8. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 9. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 10. Francis Bacon

  Bacon, Francis, 1909–92, brittisk målare, född i Irland, autodidakt.