1. distinktionsprincipen

  distinktionsprincipen, folkrättslig princip inom ramen för krigets lagar, som innebär att det i all krigföring ska göras åtskillnad mellan militära mål å ena sidan och civilbefolkningen och dess egendom å den andra sidan.
 2. Camillo di Cavour

  Cavour, Camillo Benso di, född 10 augusti 1810, död 6 juni 1861, greve, italiensk statsman.
 3. Henri de Toulouse-Lautrec

  Toulouse-Lautrec, Henri de, född 24 november 1864, död 9 september 1901, greve, fransk konstnär.
 4. hushållsekonomi

  hushållsekonomi, studiet av hur hushåll använder sina resurser, dvs. pengar, tid, arbete och kunskaper.
 5. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 6. Bauhaus

  Bauhaus, egentligen Staatliches Bauhaus in Weimar, pedagogiskt och designhistoriskt viktig konst- och hantverksskola, grundad av Walter Gropius 1919 efter en sammanslagning av den konsthantverksskola som Henry van de Velde lett sedan 1902 och konstakademin i Weimar.
 7. omvärldsanalys

  omvärldsanalys, sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna förändras (se även omvärldsbevakning).
 8. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 9. Norrbottens län

  Norrbottens län, län i norra Norrland.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.