1. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 2. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 3. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 4. Norrbottens län

  Norrbottens län, län i norra Norrland.

 5. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 6. Limbourg

  Limbourg , nederländsk konstnärsfamilj, främst känd genom bröderna Paul (Pol), Jan (Hennequin) och Herman (Hermant) de L. Bröderna var födda tidigast 1375 och döda i pesten 1416.
 7. anomi

  anomi, samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet.
 8. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 9. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 10. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.