1. Slovenien

  Slovenien, stat i södra Europa.

 2. avfall

  avfall, föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
 3. Pakistan

  Pakistan, stat i södra Asien.

 4. marknadsföring

  marknadsföring, dels en funktion i företag och organisationer, dels en deldisciplin inom ämnet företagsekonomi.
 5. brott mot mänskligheten

  brott mot mänskligheten, grova förseelser begångna mot civilbefolkningen, första gången definierade i stadgan för Nürnbergdomstolen 1945–46 (se Nürnbergprocessen).

 6. skattepolitik

  skattepolitik, den politik staten väljer för beskattningens utformning inom dess domvärjo.
 7. SLS

  SLS, Space Launch System, bärraket under utveckling av NASA för bemannade färder till låg omloppsbana kring jorden samt mål på större avstånd i solsystemet.

 8. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 9. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 10. skidsport

  skidsport, motionsverksamhet och tävlingar på snö med skidor och brädor.