1. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 2. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 3. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 4. motivation

  motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.
 5. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 6. impressionisterna

  impressionisterna, krets av franska konstnärer, av vilka flera hör till de främsta i 1800-talets målerihistoria.
 7. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 8. Hiroshima

  Hiroshima, hamn- och industristad i Japan vid Inlandshavet på ön Honshus sydvästra kust, 1,2 miljoner invånare (2014).

 9. ledarskap

  ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag.
 10. praxis

  praxis, sedvana, handling, tradition; i bl.a. beteendevetenskap, samhällsvetenskap och filosofi använt på delvis skilda sätt om individers eller gruppers handlande i anpassning till omgivningen.