1. Gösta

  Gösta, mansnamn, talspråklig form av Gustav.
 2. Gösta, Gösse Holmér

  Holmér, Gustaf ( Gösta,Gösse”), 1891–1983, idrottstränare, riksinstruktör (landslagstränare) i Svenska (fri-)idrottsförbundet 1925–57.
 3. Gösta Jonsson

  Jonsson, Gösta, 1905–84, kapellmästare, sångare och revyartist.
 4. Gösta Franzén

  Franzén, Gösta, 1906–2002, språkforskare, professor i skandinaviska språk i Chicago 1944–74.
 5. Gösta Olsson

  Olsson, Gösta, 1917–2009, växtförädlare, föreståndare 1963–76 för vete- och havreavdelningen och 1976–83 för oljeväxtavdelningen samt 1981–83 forskningschef, allt vid Sveriges utsädesförening, Svalöv, professors namn 1982.
 6. Gösta Unefäldt

  Unefäldt, Gösta, född 1926, författare.
 7. Gösta Oswald

  Oswald, Gösta, 1926–50, författare.
 8. Gösta Sjöberg

  Sjöberg, Gösta, 1880–1967, författare och tidningsman, medarbetare i Stockholms Dagblad 1920–31 och Aftonbladet 1944–47; bror till Birger Sjöberg.
 9. Gösta Frändfors

  Frändfors, Gösta (till och med 1941 Jönsson), 1915–73, brottare.
 10. Gösta Gyllenkrok

  Gyllenkrok, Gustaf ( Gösta), 1783–1865, friherre, godsägare, filantrop; jämför släktartikel Gyllenkrok.