1. Gösta Folke

  Folke, Gösta, 1913–2008, teaterchef och regissör.
 2. Gösta H Liljequist

  Liljequist, Gösta H jalmar, 1914–95, meteorolog, professor vid Uppsala universitet 1958–79.
 3. Gösta Liedberg

  Liedberg, Gösta, 1893–1976, politiker (högerman), riksdagsman 1933–48 (andra kammaren).
 4. Gösta Ottervik

  Ottervik, Gösta, 1911–79, biblioteksman, överbibliotekarie och chef för Göteborgs stadsbibliotek 1954–60 och för Göteborgs universitetsbibliotek från 1961.
 5. Gösta Diehl

  Diehl, Gösta, 1899–1964, finländsk målare, utbildad i Finland 1919–22, bosatt i Paris 1922–34.
 6. Gösta Vestlund

  Vestlund, Gösta, född 1913, folkhögskoleman. V. var under 1940-talet lärare vid Brunnsviks, Sigtuna och Marieborgs folkhögskolor.
 7. Gösta Malm

  Malm, Gustaf ( Gösta), 1873–1965, tekniker och ämbetsman.
 8. Gösta Gummesson

  Gummesson, Gösta, 1928–2012, serieskapare.
 9. Gösta Netzén

  Netzén, Gösta, 1908–84, tidningsman och politiker (socialdemokrat).
 10. Gösta Olsson

  Olsson, Gösta, 1917–2009, växtförädlare, föreståndare 1963–76 för vete- och havreavdelningen och 1976–83 för oljeväxtavdelningen samt 1981–83 forskningschef, allt vid Sveriges utsädesförening, Svalöv, professors namn 1982.