1. Gösta Berg

  Berg, Gösta, 1903–93, etnolog och museiman, fil.dr (med avhandlingen Sledges and Wheeled Vehicles, 1935), professors namn 1959.
 2. Gösta Carlberg

  Carlberg, Gösta, 1909–73, författare.
 3. Gösta E Sandberg

  Sandberg, Gösta Erik, 1915–95, textilkonstnär, lärare i textilfärgning 1957–70 vid Konstfackskolan.
 4. Gösta Bagge

  Bagge, Gösta, 1882–1951, högerpolitiker och nationalekonom.
 5. Gösta Gierow

  Gierow, Gösta, 1931–2011, målare och grafiker, medlem av IX-gruppen.
 6. Gösta Mickwitz

  Mickwitz, Gösta, 1917–2003, finländsk nationalekonom, professor vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1962–76 samt vid Helsingfors universitet 1960–62 och 1976–84.
 7. Gösta Hedberg

  Hedberg, Gösta, 1918–2004, pastor och frikyrkoledare, verksam även internationellt.
 8. Gösta Montell

  Montell, Gösta, 1899–1975, etnograf, arkeolog och museiman.
 9. Gösta Lilliehöök

  Lilliehöök, Gösta, 1871–1952, militär, generallöjtnant 1934, och idrottsledare; jämför släktartikel Lilliehöök.
 10. Gösta Winbergh

  Winbergh, Gösta, 1943–2002, opera- och konsertsångare (tenor), hovsångare 1988.