1. Närke

  Närke, landskap i Svealand.

 2. Södermanland

  Södermanland, Sörmland, landskap i Svealand.

 3. matfisk

  matfisk, benämning på fisk som används som människoföda.
 4. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 5. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 6. Georgien

  Georgien, stat i västra Kaukasien, nordvästra Asien.

 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 9. abborrfisk

  abb`orrfisk subst. ~en ~ar ORDLED: abborr--fisk-en
  Svensk ordbok
 10. insjöfisk

  in`sjöfisk subst. ~en ~ar ORDLED: in-sjö--fisk-en
  Svensk ordbok