1. göt

  göt, götstål, block av stål eller annan metall, som är avsett för vidare bearbetning genom t.ex. valsning eller smidning.
 2. Göteborg

  Göteborg, centralort (stad) i Göteborgs kommun, Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 572 799 invånare (2016).

 3. götamål

  götamål, benämning på det svenska dialektområde, vars centrum traditionellt förläggs till Västergötland.
 4. göticism

  göticism, kulturell rörelse med särskilt fäste i Norden.
 5. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 6. Göteborgs-Posten

  Göteborgs-Posten, GP, liberal daglig morgontidning.

 7. Göteborg

  Göteborg, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län).

 8. Götalagarna

  Götalagarna, sammanfattande benämning på de medeltida landskapslagarna Västgötalagen, Östgötalagen, Tiohäradslagen (även kallad Smålandslagen) och Värmlandslagen.
 9. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, Handelstidningen, liberal sexdagarstidning 1832–1973, veckotidning 1974–84, därefter sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985.
 10. Göta älv

  Göta älv, Sveriges största flod både med avseende på avrinningsområde och vattenföring.