1. götar

  götar, göter, isländska gautar, tidigare folkslag i delar av nuvarande Sverige.
 2. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, Handelstidningen, liberal sexdagarstidning 1832–1973, veckotidning 1974–84, därefter sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985.
 3. Götiska förbundet

  Götiska förbundet, sällskap stiftat i Stockholm 1811 med syfte att återuppliva ”de gamle göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne”.
 4. Göteborgshändelserna

  Göteborgshändelserna, Göteborgskravallerna, de upplopp och därtill knutna händelser som ägde rum i anslutning till Europeiska rådets möte i Göteborg 15–16 juni 2001.
 5. Göteborgs Morgonpost

  Göteborgs Morgonpost, konservativ tidning, utgiven 1896–1950, fram till 1906 och från 1949 under namnet Morgonposten.
 6. Göteborgs-Tidningen

  Göteborgs-Tidningen, GT, liberal kvällstidning, startad 1902 av Handelstidningskoncernen.
 7. Göte

  Göte, mansnamn av nordiskt ursprung, dels ursprungligt tillnamn med betydelsen ’götisk man’, dels kortform av mansnamn på Göt-.
 8. Götaälvbron

  Götaälvbron, gatu- och spårvägsbro över Göta älv i Göteborg.
 9. Göteborgskoloristerna

  Göteborgskoloristerna, gängse beteckning för en generation målare som starkt inriktade sig på en fri och uttrycksfull färgkonst.
 10. götaregeln

  götaregeln, distributionsregel enligt vilken tungrots- r och tungspets- r fördelar sig i götamål.