1. götaregeln

  götaregeln, distributionsregel enligt vilken tungrots- r och tungspets- r fördelar sig i götamål.
 2. Göteborgs och Bohus län

  Göteborgs och Bohus län, f.d. län i västra Sverige.

 3. Göta

  Göta, egentligen Idrottsföreningen Göta, Karlstad, idrottsförening bildad 1904.
 4. Västra Götalands län

  Västra Götalands län, län i västra Sverige.

 5. Göta livgarde

  Göta livgarde, före detta infanteriregemente ( I 2), senare pansarregemente.
 6. Göta hovrätt

  Göta hovrätt, Jönköping, den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter, inrättad 1634.
 7. Götala

  Götala, gård 2,3 km öster om Skara.
 8. Götaverken

  Götaverken, Göteborg, tidigare industrikoncern med mekanisk verkstad och skeppsvarv, grundad 1841 av skotske affärsmannen Alexander Keiller ( 1804–74).
 9. Göteborgsspelen

  Göteborgsspelen, egentligen Sveriges Idrottsspel i Göteborg, internationella idrottstävlingar som utgjorde en del av firandet 1923 av Göteborgs 300-årsjubileum.
 10. Götheborg

  Götheborg, segelfartyg, ostindiefarare, byggt 1738 av Ostindiska kompaniet.