1. älv

  älv subst. ~en ~ar ORDLED: älv-en
  Svensk ordbok
 2. kryssare

  kryss`are subst. ~n äv. kryssarn, plur. ~, best. plur. kryssarna ORDLED: kryss-ar-en
  Svensk ordbok
 3. gjuta

  gju`ta verb göt gjutit gjuten gjutna, pres. gjuter ORDLED: gjut-er SUBST.: gjutande, gjutning (till 2)
  Svensk ordbok
 4. kanal

  kana´l subst. ~en ~er ORDLED: kan-al-en
  Svensk ordbok
 5. vi

  1vi pron., objektsform oss
  Svensk ordbok
 6. gren

  gren subst. ~en ~ar ORDLED: gren-en
  Svensk ordbok