1. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, Handelstidningen, liberal sexdagarstidning 1832–1973, veckotidning 1974–84, därefter sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985.
 2. götar

  götar, göter, isländska gautar, tidigare folkslag i delar av nuvarande Sverige.
 3. Göta älv

  Göta älv, Sveriges största flod både med avseende på avrinningsområde och vattenföring.
 4. götaregeln

  götaregeln, distributionsregel enligt vilken tungrots- r och tungspets- r fördelar sig i götamål.
 5. Göteborgskoloristerna

  Göteborgskoloristerna, gängse beteckning för en generation målare som starkt inriktade sig på en fri och uttrycksfull färgkonst.
 6. Göteborgskravallerna

  Göteborgskravallerna, se Göteborgshändelserna.
 7. Göteborgs Morgonpost

  Göteborgs Morgonpost, konservativ tidning, utgiven 1896–1950, fram till 1906 och från 1949 under namnet Morgonposten.
 8. Göta hovrätt

  Göta hovrätt, Jönköping, den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter, inrättad 1634.
 9. Götaälvbron

  Götaälvbron, gatu- och spårvägsbro över Göta älv i Göteborg.
 10. Götaland

  Götaland, den sydligaste delen av Sverige, omfattande landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Öland och Gotland.