1. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 2. vattenreglering

  vattenreglering, planerade, oftast regelbundna, ingrepp i naturliga vattensystem med hjälp av regleringsdammar eller andra tekniska anordningar.
 3. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).
 4. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 5. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 6. Kungliga Operan

  Kungliga Operan, Operan, opera- och balettinstitution i Stockholm som drivs av det statliga Kungliga Operan AB; för Kungliga Operans officiella namn genom åren, se tabell.