1. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 2. svear

  svear, sviar, benämning på en germansk folkstam i nuvarande Sverige; språkligt är termen besläktad med antikens Suiones (se svioner).
 3. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 4. gjutning

  gjutning, metod att formge material, t.ex. metall, plast, glas, gips, betong och livsmedel (bl.a. choklad).
 5. rumsinredning

  rumsinredning, interiörkonst, gestaltning, dekoration och möblering av bostadsrum.
 6. Västra Götalands län

  Västra Götalands län, län i västra Sverige.

 7. John Ericsson

  Ericsson, Johan (John), född 31 juli 1803, död 8 mars 1889, svensk-amerikansk uppfinnare; bror till Nils Ericson.

 8. Ale

  Ale, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län).

 9. rugby

  rugby, bollspel mellan två 15-mannalag på en gräsplan, 100 m × 70 m.

 10. Götaland

  Götaland, den sydligaste delen av Sverige, omfattande landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Öland och Gotland.