1. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 2. Göteborg

  Göteborg, centralort (stad) i Göteborgs kommun, Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 572 799 invånare (2016).

 3. bronsåldern

  bronsåldern, den period i C.J. Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 4. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 5. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 6. älv

  älv är detsamma som flod.
 7. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 8. hovrätt

  hovrätt är en allmän domstol på den mellersta nivån i domstolssystemet i Sverige.
 9. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 10. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.