1. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 2. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 3. Johann Wolfgang Goethe

  Johann Wolfgang Goethe var en tysk författare som räknas som en av de allra största genom tiderna.
 4. yverboren

  yverboren, Olof Rudbeck d.ä:s försvenskning i ”Atlantican” av hyperboreisk (jämför hyperboréer).
 5. Göta livgarde

  Göta livgarde, före detta infanteriregemente ( I 2), senare pansarregemente.
 6. Göta hovrätt

  Göta hovrätt, Jönköping, den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter, inrättad 1634.
 7. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.
 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 9. Västergötland

  Västergötland är ett landskap i västra Götaland.
 10. Sigvald Götsson

  Götsson, Sigvald, pseudonym för Nils Gottfrid Björck, 1869–91, författare.