1. melodikon

  melodikon, melodicon , stämgaffelsklaver, uppfunnet ca 1800.
 2. högaffel

  hö`gaffel subst. ~n högafflar ORDLED: hö--gaffl-ar
  Svensk ordbok
 3. muskötgaffel

  muskötgaffel [-skö`t-] subst. ~n muskötgafflar ORDLED: musk-öt--gaffl-ar
  Svensk ordbok
 4. framgaffel

  fram`gaffel subst. ~n framgafflar ORDLED: fram--gaffl-ar
  Svensk ordbok
 5. dessertgaffel

  dessertgaffel [-ä`r-] subst. ~n dessertgafflar ORDLED: dess-ert--gaffl-ar
  Svensk ordbok
 6. förskärargaffel

  fö`rskärargaffel subst. ~n förskärargafflar ORDLED: för-skär-ar--gaffl-ar
  Svensk ordbok
 7. smörgåsgaffel

  smör`gåsgaffel subst. ~n smörgåsgafflar ORDLED: smör-gås--gaffl-ar
  Svensk ordbok
 8. stämgaffel

  stäm`gaffel subst. ~n stämgafflar ORDLED: stäm--gaffl-ar
  Svensk ordbok
 9. begabba

  begabb´a verb ~de ~t ORDLED: be-gabb-ar SUBST.: begabbande; begabbelse, begabberi
  Svensk ordbok
 10. humbug

  hum´bug subst. ~en ~ar ORDLED: humbug-en
  Svensk ordbok