1. Elizabeth Cady Stanton

  Stanton, Elizabeth Cady, född Cady, 1815–1902, förgrundsgestalt i den amerikanska kvinnorörelsen.
 2. klockbägarkultur

  klockbägarkultur (engelska Beaker culture, tyska Glockenbecherkultur), senneolitisk kulturgrupp under 2000-talet f.Kr. med utbredningsområde från Marocko och Sicilien i söder till norska Vestlandet i norr, och från Irland i väster till Polen och Ungern i öster.
 3. ädelstenar

  ädelstenar, sådana stenar (mineral, bergarter, korall, bärnsten eller pärlor) som efter viss behandling (klyvning, slipning eller polering) är tillräckligt attraktiva och varaktiga för att användas som personliga prydnader.
 4. gagatsvart

  gaga`tsvart adj., neutr. ~ ORDLED: gag-at--svart
  Svensk ordbok
 5. filmbranschen

  filmbranschen, den kommersiella verksamhet som omfattar inspelning, bearbetning, förvärv, distribution, visning, försäljning och uthyrning av i första hand långfilm, men också kortfilm och beställningsfilm.
 6. oengagerad

  o`engagerad adj. oengagerat ORDLED: o--en-gag-er-ad
  Svensk ordbok
 7. uppträdande

  2upp`trädande adj., ingen böjning ORDLED: upp--träd-ande
  Svensk ordbok
 8. gaggig

  gagg`ig adj. ~t ORDLED: gagg-ig
  Svensk ordbok
 9. honorar

  honora´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hon-or-ar-et
  Svensk ordbok
 10. desengagemang

  desengagemang [-aŋgaʃemaŋ´] subst. ~et ORDLED: des-en-gage-mang-et
  Svensk ordbok