1. pipa

  1pi`pa subst. ~n pipor ORDLED: pip-an
  Svensk ordbok
 2. vägg

  vägg subst. ~en ~ar ORDLED: vägg-en
  Svensk ordbok
 3. vända

  2vän`da verb vände vänt, pres. vänder ORDLED: vänd-er SUBST.: vändande, vändning
  Svensk ordbok
 4. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok