1. Fortnite

  Fortnite, datorspel med överlevnadstema, utvecklat och utgivet av det amerikanska företaget Epic Games och lanserat i fullständig version för PC 2017.

 2. Vasco da Gama

  Vasco da Gama, portugisisk upptäcktsresande, se da Gama.
 3. örnar

  örnar, sammanfattande namn på större arter i familjen hökfåglar, gamar dock undantagna.
 4. rovfåglar

  rovfåglar, sammanfattande namn på ordningarna hökartade rovfåglar, falkartade rovfåglar och kondorfåglar.

 5. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 6. frågesport

  frågesport, ett ord som lanserades av Aftonbladet 15 december 1938 för den programtyp som kort dessförinnan (1 december 1938) debuterat i svensk radio under titeln ”Vem vet vad?”, med Gösta Knutsson som programledare, vilken kallade programtypen ”allmänbildningstävling”.

 7. Sherlock Holmes

  Sherlock Holmes, litterär figur skapad av Arthur Conan Doyle.
 8. battle royale

  battle royale,  datorspelsgenre med överlevnadstema och fokus på skjutvapenstrid i första eller tredje person.

 9. e-sport

  e-sport, elektronisk sport, tävlingsverksamhet centrerad kring datorspel.

 10. Island Games

  Island Games, IGA, egentligen NatWest Island Games, Internationella öspelen, flersporttävlingar arrangerade för mindre öar vartannat år sedan 1985.