1. e-sport

  e-sport, elektronisk sport, tävlingsverksamhet centrerad kring datorspel.

 2. Suzanne Collins

  Collins, Suzanne, född 1962, amerikansk författare.
 3. Pokémon

  Pokémon, egentligen förkortning för Pocket Monsters, samlande namn på en mängd fantasifigurer, introducerade 1996 i ett spel skapat av Satoshi Tajiri (född 1965) för den japanska speldatorn Game Boy från Nintendo.

 4. rovfåglar

  rovfåglar, sammanfattande namn på tre fågelordningar (se textruta) tidigare betraktade som en ordning och ofta kallade dagrovfåglar, till skillnad från ugglor, nattrovfåglar.
 5. växter

  växter, egentliga växter, Plantae, rike av organismer som omfattar mossorna och kärlväxterna med lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, cykadofyter (kottepalmer), ginkgoväxter, gnetofyter, barrväxter ( Pinophytina, koniferofyter) samt de gömfröiga växterna. Gruppen har en osäker avgränsning mot grönalgerna, som ibland därför räknas till växterna.
 6. faraoideologi.

  faraoideologi. Under mitten av 2000-talet f.Kr. utvecklades i Egypten mönstret för det kungadöme som formellt skulle fortleva in i den romerska kejsartiden.
 7. Alfred Hitchcock

  Hitchcock, Sir Alfred, född 13 augusti 1899, död 29 april 1980, brittisk filmregissör, verksam inom brittisk film fram till 1939, därefter i Hollywood.

 8. battle royale

  battle royale,  datorspelsgenre med överlevnadstema och fokus på skjutvapenstrid i första eller tredje person.

 9. Emilia Clarke

  Clarke, Emilia, född 1986, brittisk skådespelerska, även verksam i USA.

 10. game-cropping

  game-cropping, engelskt uttryck utan motsvarighet på svenska som avser utnyttjande av viltstammar på ett sätt som ersätter domesticerade köttdjur i lösdrift.