1. Mut

  Mut, fornegyptisk gudinna, ofta avbildad som en gam eller en kvinna med gamhuva.
 2. rovfåglar

  rovfåglar, sammanfattande namn på tre fågelordningar (se textruta) tidigare betraktade som en ordning och ofta kallade dagrovfåglar, till skillnad från ugglor, nattrovfåglar.
 3. Gamay

  Gamay, druvsort som ger fruktiga, lättdruckna röda viner.
 4. kondorfåglar

  kondorfåglar, Cathartiformes, ordning rovfåglar med en familj, kondorer (Nya världens gamar, Cathartidae), i Nya världen.
 5. det stora spelet

  det stora spelet, engelska The Great Game, benämning på rivaliteten mellan de brittiska och ryska imperierna i Centralasien och framför allt Afghanistan från tiden kring sekelskiftet 1800 fram till åren efter andra världskrigets slut.
 6. Sherlock Holmes

  Sherlock Holmes, litterär figur skapad av Arthur Conan Doyle.
 7. Tutankhamun

  Tutankhamun, Tutankhamen, fornegyptisk kung av den 18:e dynastin som regerade cirka 1332–1323 f.Kr.
 8. arkadspel

  arkadspel, spelautomat som vanligen är uppställd i en spelhall.
 9. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 10. Botswana

  Botswana, stat i södra Afrika