1. Nintendo Co. Ltd.

  Nintendo Co. Ltd., Kyoto, japanskt spel- och underhållningsföretag med programvaruprodukter för spelarkader och hemmabruk i kombination med märkesegen elektronisk utrustning.

 2. Indiska oceanen

  Indiska oceanen är det minsta av världshaven.
 3. Turingtestet

  Turingtestet, test för att avgöra om en dator uppvisar intelligent beteende, utformat av den brittiske matematikern och logikern Alan M. Turing.
 4. spelteori

  spelteori, ekonomisk-matematisk teori som analyserar situationer i vilka två eller flera beslutsfattare interagerar.
 5. lammgam

  lammgam, gamörn, skäggam, skägg-gam, Gypaetus barbatus, art i familjen hökfåglar.
 6. Jennifer Lawrence

  Lawrence, Jennifer, född 1990, amerikansk skådespelerska.

 7. familjelikhet

  familjelikhet (tyska Familieähnlichkeit, engelska family resemblance), en av filosofen Ludwig Wittgenstein införd term för den relation som enligt honom ofta finns mellan de företeelser som faller under samma begrepp, t.ex. alla spel (games).
 8. affisch

  affisch, reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 10. Brad Pitt

  Pitt, Bradley (Brad), född 1963, amerikansk skådespelare.