1. gamma

  gamma [gam´a äv. gam`a] subst. ~t ~n ORDLED: gamm-at
  Svensk ordbok
 2. gamledar

  gam`ledar el. gamm`eldar subst., plur. ORDLED: gamle--dar, gammel--dar
  Svensk ordbok
 3. falkjakt

  fal`kjakt subst. ~en ~er ORDLED: falk--jakt-en
  Svensk ordbok
 4. gambier

  gam´bier subst. ~n, plur. ~ ORDLED: gambi-ern
  Svensk ordbok
 5. backgammon

  backgammon [bäkgäm´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: back-gamm-on
  Svensk ordbok
 6. monogami

  monogami´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: mono-gam-in
  Svensk ordbok
 7. fanerogam

  2faneroga´m subst. ~en ~er ORDLED: fanero-gam-en
  Svensk ordbok
 8. origami

  origa´mi subst. ~n ORDLED: ori-gam-in
  Svensk ordbok
 9. ruff

  2ruff subst. ~en el. ~et ORDLED: ruff-en
  Svensk ordbok
 10. kryptogam

  2kryptoga´m subst. ~en ~er ORDLED: krypto-gam-en
  Svensk ordbok